Betingelser for deltagelse i Flensburger Kurzfilmtage (Kortfilmsfestivalen i Flensborg)

Konkurrencen er åben for kortfilm og animationsfilm af enhver art og genre fra det tysksprogede område, samt Danmark.
Bidragene må ikke overskride 30 minutters længde. Datoen for færdiggørelse af produktionerne skal ligge efter 1.1.2020.

Indsendes filmen online på https://shortfilmdepot.com

Indsendelse skal ske senest 15. juli 2022!

Udgifter for forsendelser

Forsendelsesudgifter bæres af afsenderen. Forsendelser der belaster festivalledelsen med omkostninger modtages ikke. Materialer der er indsendt til gennemsyn, sendes ikke retur. Materialer som er indsendt til selve visning på festivalen, sendes retur af festivalledelsen, som bærer omkostningerne.

Visningskopi

Deltagelse i festivalen er kun muligt, hvis deltagerne stiller en visningskopi til rådighed under festivalen. Det foretrukkende format er DCP. Efter aftale modtager vi også Blue Ray, DVD eller en MP4 fil med H264 kodering 1920x1080.

Filmene skal være med engelske eller tyske undertekster.

Udvælgelse/besked

En kommision som består af medlemmer og partnere fra Sydslesvigsk Forening e.V. (Erhvervshøjskolen i Flensborg) og foreningen film|korte e.V. står for udvælgelsen af de film, der vises på festivalen. Alle ansøgere får svar hvad enten deres film er blevet udvalgt til programmet eller ej.

Priser

De film som bliver udvalgt til det officielle festivalprogram, bliver præsenteret på festivalen som varer fra d. 17. til den 21. november 2021 og finder sted i biografsalen i Deutsches Haus (”Det Tyske Hus”) i Flensborg.
Hovedprisen uddeles af en jury bestående af fagfolk. Publikumsprisen bliver afgjort efter offentlig afstemning fra publikum under selve festivalen.
Priserne består af penge- og andre værdi-gaver. En aktuel liste over de forskellige priser kan ses på festivalens hjemmeside.

Andre aftaler

Foreningen film|korte e.V., er en almennyttig forening, som udelukkende har et kulturelt formål.

Undertegnede forsikrer, at have afklaret rettigheder og copyright til anvendelse af filmen i de ovenover formulerede rammer.

Undertegnede er forpligtet til at fritage film|korte e.V. fra eventuelle klager fra andre parter, der måtte opstå ved uafklarede rettigheder.

Undertegnede forsikrer, at han/hun er berettiget til at udleje filmen til HS Flensburg (Erhvervshøjskolen Flensborg) og filmkorte e.V..

Undertegnede erklærer fuld godkendelse af filmfestivalens reglementet ved tilmelding af filmen.

Organisatorerne for Flensburger Kurzfilmtage bestemmer over alle tvivlsspørgsmål der måtte opstå i tilfælde af, at reglementet ikke overholdes.